DKC 3474

Duża biomasa, bardzo dobre parametry

FAO 240-250

Mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania na kiszonkę z możliwością
uprawy na ziarno

Kategoria:

Opis

Zastosowanie odmiany
Podstawowe informacje

Rok rejestracji

2018

Hodowla

Dekalb

Typ mieszańca

pojedynczy (SC)

Wykorzystanie

kiszonka, ziarno

Typ ziarna

flint / dent

Charakterystyka odmiany i morfologia roślin

Wigor wiosenny

bardzo dobry

Odporność na wyleganie

bardzo wysoka

Stay green

3/3

Wysokość roślin [cm]

wysokie

Wysokość osadzenia kolby [cm]

średniowysoka

MTN [g]

300-320

Liczba rzędów w kolbie

16-18

Liczba ziaren w rzędzie

32-36

Wymagania glebowe

średnie i dobre gleby

Zalecana obsada [szt./ha]

Ziarno

75 000 - 85 000

Kiszonka

80 000 - 90 000

Opis odmiany
 • DKC 3474 charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem początkowym
 • Wytwarza wysokie i zdrowe rośliny o silnych łodygach i obfitym
  ulistnieniu
 • Wykazuje wysoką tolerancję na wyleganie łodygowe i korzeniowe
 • Charakteryzuje się wysokim plonem ogólnym suchej masy i bardzo
  dobrymi parametrami jakościowymi kiszonki, tj. wysoką zawartością
  skrobi i bardzo dobrą strawnością włókna
 • Poleca się ją do uprawy na glebach średnich, dobrych i bardzo dobrych
  na obszarze całej Polski
 • Kolba typu fix

Plon ogólny świeżej masy DKC 3474 na tle wzorca wyrażony w procentach. Badania rozpoznawcze COBORU 2021. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez hodowcę