QUINCY

Wysoki plon nasion i tłuszczu!

RZEPAK OZIMY

Quincy to nowa odmiana rzepaku populacyjnego o bardzo wysokim i stabilnym poziomie plonowania wśród odmian populacyjnych

Kategoria:

Opis

Podstawowe informacje

Rok rejestracji

2014

Hodowla

Danko

Typ odmiany

populacyjna

Charakterystyka odmiany i morfologia roślin

Wysokość roślin

średnie

Odporność na wyleganie

bardzo wysoka

MTN [g]

5,0

Główne cechy odmiany

Rozwój jesienny

średniowczesny

Zimotrwałość

bardzo wysoka

Rozwój wiosenny

średniowczesny

Kwitnienie

średniowczesny

Termin dojrzewania

wczesny

Plon nasion

bardzo wysoki

Zawartość tłuszczu

wysoka

Wymagania glebowe

średnie

Odporność na choroby

Sucha zgnilizna kapustnych

6,3

Czerń krzyżowych

7,4

Zgnilizna twardzikowa

wysoka

Szara pleśń

dobra

Cylindrosporioza

dobra

Charakterystyka odmiany
  • Cechą wyróżniająca rzepak Quincy jest wysoka zawartość tłuszczu i białka, obniżona zawartość włókna oraz, co ważne z punktu widzenia jakości, niska zawartość glukozynolanów MTN na poziomie odmian wzorcowych ok. 5 gram

  • Quincy jest odmianą bardzo wcześnie rozpoczynającą kwitnienia (ok. 3 dni) oraz wcześnie i równomiernie dojrzewającą

  • Quincy charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na wyleganie, dzięki znacznemu skróceniu pędu głównego oraz niskim osadzeniu pędów bocznych niski, zwarty łan o bardzo dobrej sztywności

  • Wczesny o bardzo dobrej plenności

  • Niska zawartość glukozynolanów

  • Dobra odporność na choroby

  • Odmiana o średniej wysokości i bardzo dobrej odporności na wyleganie

  • Wysoka zawartość tłuszczu i białka

  • Odmiana nadająca się do opóźnionych siewów

  • Silny system korzeniowy, toleruje okresowe niedobory wody

Plonowanie odmiany QUINCY na tle wzorca odmian populacyjnych wyrażone w procentach wzorca (COBORU 2019). Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów nadesłanych przez hodowcę