DK EXPRESSION

Witalność i wigor – EXPRESJA w rzepaku

RZEPAK OZIMY

Hybrydowa odmiana rzepaku zarejestrowana w Polsce w 2015 roku. Posiada gen RLM-7, który zapewnia podwyższoną odporność na suchą zgniliznę kapustnych

Kategoria:
Opis
Podstawowe informacje

Rok rejestracji

2015

Hodowla

Dekalb

Typ odmiany

hybrydowa

Charakterystyka odmiany i morfologia roślin

Wysokość roślin

średniowysokie

Odporność na wyleganie

średnia

MTN

średnia

Główne cechy odmiany

Rozwój jesienny

wczesny

Zimotrwałość

wysoka

Rozwój wiosenny

wczesny

Kwitnienie

wczesne

Termin dojrzewania

średniowczesny

Plon nasion

wysoki

Zawartość tłuszczu

bardzo wysoka

Wymagania glebowe

lekkie, średnie i mniej zasobne gleby

Odporność na choroby

Sucha zgnilizna kapustnych

bardzo dobra

Czerń krzyżowych

7,5

Zgnilizna twardzikowa

bardzo dobra

Szara pleśń

brak danych

Cylindrosporioza

brak danych

Charakterystyka odmiany
  • Odmiana o bardzo wysokim potenjale plonowania. W Doświadczeniach Rejestrowych COBORU 2015 osiągnęa plon 5,74 t/ha (119% wzorca)

  • Sprawny i szybki rozwój roślin w różnych warunkach

  • Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach pozwala uzyskać wyższą cenę za zebrane plony

  • Zdolność odmiany do szybkiej regeneracji po zimie na skutek szybkiego przyrostu biomasy

  • Termin siewu: optymalny lub opóźniony. Norma wysiewu: 45 nasion/m2, by docelowo uzyskać 40 roślin/m2

  • Stanowiska glebowe: lekkie, średnie i mniej zasobne gleby. Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu

  • Nawożenie wiosenne azotem od 120 do 160 kg N/ha w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wsykości 80 kg N/ha, druga dawka nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia

wykres_DK_EXPRESSION

Plonowanie odmiany DK EXPRESSION w odniesieniu do wzorców w doświadczeniach
rozpoznawczych COBORU w 2017 roku wyrażone w procentach wzorca. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów opublikowanych przez hodowcę (http://www.dekalb.pl)