LG ANGELICO

Wybitna zdrowotność

RZEPAK OZIMY

Hybrydowa odmiana z hodowli Limagrain, która słynie z linii genetycznych o wyjątkowej odporności na choroby

Kategoria:

Opis

Podstawowe informacje

Rok rejestracji

2018

Hodowla

Limagrain

Typ odmiany

hybrydowa

Charakterystyka odmiany i morfologia roślin

Wysokość roślin

średniowysokie

Odporność na wyleganie

7,0

MTN

średnia

Główne cechy odmiany

Rozwój jesienny

średniowczesny

Zimotrwałość

wysoka

Rozwój wiosenny

średni

Kwitnienie

średniowczesne

Termin dojrzewania

średniowczesny

Plon nasion

wysoki

Zawartość tłuszczu

wysoka

Wymagania glebowe

średnie i dobre gleby

Odporność na choroby

Sucha zgnilizna kapustnych

6,0

Czerń krzyżowych

6,7

Zgnilizna twardzikowa

bardzo dobra

Szara pleśń

bardzo dobra

Cylindrosporioza

dobra

Charakterystyka odmiany
  • Sprawdzona pod względem zdrowotności, o wybitnej wręcz odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz bardzo wysokiej odporności na suchą zgniliznę kapustnych, warunkowanej obecnością genu RLM-7

  • Bardzo wysoki potencjał plonowania

  • Na tle innych odmian wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na wyleganie roślin

  • Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion

  • Sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju

  • Toleruje również średnie stanowiska

wykres_LG_ANGELICO

Średnie plonowanie odmiany LG ANGELICO w odniesieniu do wzorców w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU w latach 2017-2020 wyrażone w procentach wzorca. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów opublikowanych przez COBORU (https://coboru.gov.pl/pdo/porownanieodmian)