KWS DORIUM

Lider w plonie

PSZENICA JARA

Nowa odmiana pszenicy jarej dająca ziarno o wysokiej liczbie opadania oraz dużej zawartości białka

Kategoria:

Opis

Podstawowe informacje

Rok rejestracji

2021

Hodowla

KWS

Klasa jakości

A

Morfologia roślin (9-B. WYSOKA)

Wysokość roślin [cm]

87,0

Odporność na wylegnie

8,1

MTN [g]

44,5

Właściwości plonotwórcze

Plon ziarna a1 [% wzorca]

106

Plon ziarna a2 [%wzorca]

106

Odporność na choroby
Choroby podstawy źdźbła
Mącznika prawdziwy
Rdza brunatna
rdza żółta
Brunatna plamistość liści
Septorioza liści
Septorioza plew
Fuzarioza kłosów

*Skala 9-stopniowa (1-9), źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2022

Charakterystyka odmiany
  • Bardzo wysoki potencjał plonowania potwierdzony w doświadczeniach COBORU (aż 114% wzorca na poziomie a1 w 2020 roku)

  • Odmiana, której uniwersalność i przydatność do uprawy potwierdza obecność obecność na Liście Odmian Zalecanych dla aż 11 województw (źródło: COBORU)

  • Dobry profil zdrowotnościowy

  • Odmiana przewódkowa do siewów późnojesiennych lub tradycyjnie wiosną

  • Duża odporność na wyleganie

  • Wysoka masa 1000 ziaren

  • Wysoka zawartość glutenu (oceniona na 8,0 w 9-stopniowej skali)
pszenica_jara_kws_dorium_wykres

Plonowanie odmiany KWS DORIUM na poziomie agrotechniki a1 i a2 w odniesieniu do wzorca w doświadczeniach COBORU w latach 2019-2021 roku wyrażone w procentach. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów opublikowanych przez COBORU (https://coboru.gov.pl/Publikacje_COBORU/Listy_opisowe/LOORR%20-%20zbozowe%202022.pdf)