SU ATLETUS

Atletyczny plon

PSZENŻYTO OZIME

Pszenżyto ozime SU ATLETUS to najnowsza z hodowli Saaten Union o wybitnym potencjale plonowania zarejestrowana w Polsce w 2021 roku

Kategoria:
Opis
Podstawowe informacje

Rok rejestracji

2021

Hodowla

Saaten Union

Typ

tradycyjne

Morfologia roślin (9-B. WYSOKA)

Wysokość roślin [cm]

108

Odporność na wylegnie

7,8

MTN [g]

46,1

Właściwości plonotwórcze

Plon ziarna a1 [% wzorca]

103

Plon ziarna a2 [% wzorca]

105

Odporność na choroby
Choroby podstawy źdźbła
Mącznika prawdziwy
Rdza brunatna
Septorioza liści
Septorioza plew
Fuzarioza kłosów
Rynchosporioza
Mrozoodporoność
Charakterystyka odmiany
  • Najwyższy plon w badaniach COBORU 2019-2020, 106% i 109% wzorca

  • Podwyższona odporność na pleśń śniegową i mączniaka

  • Średnia wysokość roślin

  • Odmiana o średniowczesnym terminie dojrzewania

  • Wysoka odporność na wyleganie 8,3/9 pkt. wg COBORU (badania rejestrowe)

  • Jeden z najwyższych MTZ w Krajowym Rejestrze 48,8 g!

wykres_pszenzyto_ozime_SU_ATLETUS

Plonowanie odmiany SU ATLETUS w 2021 roku w porównaniu do wzorca na poziomach agrotechniki a1 i a2 wyrażone w procentach wzorca. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów opublikowanych przez COBORU (https://coboru.gov.pl/pdo/porownanieodmian)