wybor_odmiany_kukurydzy-1600x900

3 proste kroki do wyboru optymalnej odmiany kukurydzy

Analiza warunków środowiskowych

  • Klasa bonitacyjna gleb, a co za tym idzie zasobność w poszczególne składniki pokarmowe, pH, dostępna woda, ewentualna podatność na osuszanie czy wychładzanie
  • Ilość ciepła dostępnego w czasie wegetacji – suma temperatur efektywnych, która jest notowana na danym terenie za wielolecia
  • Występujące na przestrzeni lat patogeny i szkodniki oraz inne czynniki stresowe

Analiza kwestii technicznych

  • Szerokość okna żniwnego i techniczne możliwości zbioru
  • Zakładana intensywność nawożenia
  • Skład paszy objętościowej w przypadku produkcji w celu skarmiania zwierząt hodowlanych
  • Analiza przydatności danej odmiany pod kątem określonego przeznaczenia (ziarno, grys, kiszonka, biogaz, bioetanol, CCM)
  • Planowany płodozmian i terminy siewu roślin następczych

Dobór optymalnej wczesności

  • Optymalna liczba FAO stanowi kompromis pomiędzy najwyższą wydajnością a możliwością uzyskania plonu o jak najniższej wilgotności
  • Aby ograniczyć ryzyko zbyt wysokiej wilgotności ziarna przy zbiorach, wcześność odmiany powinna mieścić się w wartościach granicznych przewidzianych dla danego rejonu uprawy

Możliwość komentowania została wyłączona.