AGNAN

Wzorcowa stabilność plonowania

FAO 210-220

Uniwersalny i wczesny mieszaniec trójliniowy zarejestrowany na Litwie, gdzie jest
odmianą wzorcową.

Kategoria:
Opis
Zastosowanie odmiany
ziarno_tak-1024x1024
biogaz_tak-1024x1024
kiszonka_tak-1024x1024
ccm_tak-1024x1024
bioetanol_tak-1024x1024
grys_tak-1024x1024
Podstawowe informacje

Rok rejestracji

2016

Hodowla

GEN-PARTNER

Typ mieszańca

trójliniowy (TC)

Wykorzystanie

ziarno, kiszonka, CCM

Typ ziarna

flint / dent

Charakterystyka odmiany i morfologia roślin

Wigor wiosenny

bardzo dobry

Odporność na wyleganie

wysoka

Stay green

2/3

Wysokość roślin [cm]

średnie / wysokie

Wysokość osadzenia kolby [cm]

105

MTN [g]

305

Liczba rzędów w kolbie

14-16

Liczba ziaren w rzędzie

32

Wymagania glebowe

średnie i dobre gleby

Zalecana obsada [szt./ha]

Ziarno

80 000 - 90 000

Kiszonka

90 000 - 95 000

Opis odmiany
  • W pełni zaziarniona kolba

  • Wysoka odporność na wyleganie

  • Bardzo dobry wigor początkowy

  • Relatywnie wysoka odporność na suszę

  • Stabilne plonowanie w różnych warunkach środowiskowych

  • Odporna na fuzariozę i głownię guzowatą

  • 107% plonu suchej masy w badaniach rejestrowych przy zbiorze na

    kiszonkę

wykres_AGNAN

Plon ziarna odmiany AGNAN w oficjalnych Badaniach Wartości Ekonomicznej Rolnictwa Roślinnego na Litwie (dane za rok 2016 i 2017) wyrażone w dt/ha przy wilgotności 14%. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów opublikowanych przez litewskie Ministerstwo Rolnictwa (http://www.vatzum.lt/lt/paslaugos/informacijos-rinkmenos/augalu-veisl%C4%97s/)