B2857B

Nowy wymiar plonu ziarna

FAO 250

B2857B to odmiana kukurydzy NR 1 w badaniach rozpoznawczych COBORU 2021 w grupie odmian średniowczesnych, gdzie osiągnęła 109% wzorca w plonie ziarna!

Kategoria:
Opis
Zastosowanie odmiany
ziarno_tak-1024x1024
biogaz_tak-1024x1024
kiszonka_tak-1024x1024
ccm_tak-1024x1024
bioetanol_tak-1024x1024
grys_tak-1024x1024
Podstawowe informacje

Rok rejestracji

2020

Hodowla

PIONEER / BREVANT

Typ mieszańca

pojedynczy (SC)

Wykorzystanie

ziarno, kiszonka, biogaz

Typ ziarna

semi-dent

Charakterystyka odmiany i morfologia roślin

Wigor wiosenny

bardzo dobry

Odporność na wyleganie

bardzo wysoka

Stay green

3/3

Wysokość roślin [cm]

średniowysokie

Wysokość osadzenia kolby [cm]

brak danych

MTN [g]

brak danych

Liczba rzędów w kolbie

14-16

Liczba ziaren w rzędzie

32-34

Wymagania glebowe

średnie i dobre gleby

Zalecana obsada [szt./ha]

Ziarno

75 000 - 85 000

Kiszonka

80 000 - 90 000

Opis odmiany
  • Kukurydza B2857B to Nr 1 COBORU 2021 w grupie odmian średniowczesnych (doświadczenia rozpoznawcze)

  • Odmiana uniwersalna o bardzo wysokim potencjale plonowania na ziarno potwierdzonym oficjalnymi wynikami w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU 2021, gdzie uzyskała 109% wzorca (średni plon tej odmiany przy wilgotności 14% ze wszystkich stacji badawczych w kraju wyniósł 142,2 dt/ha!)

  • Bardzo dobry wzrost początkowy i dobra tolerancja na chłody

  • Rośliny średniowysokie o ponadprzeciętnym efekcie stay green i bardzo dobrej odporności na wyleganie

  • Doskonale znosi okresowe niedobory wody

  • Ziarno dobrze oddaje wodę

  • Daje dobre plony strawnej kiszonki, o wysokiej zawartości skrobi przy dużym udziale ziarna

  • Godny następca P8451

B28557_wyniki_COBORU_nr_1_plon_ziarna_2021_2022

Plon ziarna przy wilgotności 14% odmiany B2857B w odniesieniu do wzorca w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU 2021 (PDO) wyrażony w procentach. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych przez COBORU WWPO_Kukurydza_rozpoznawcze2021.pdf (coboru.gov.pl)

Informacje dodatkowe

Przeznaczenie

Ziarno, Kiszonka