ES CAPELLO

Niezawodny w każdych warunkach

RZEPAK OZIMY

Topowa hybrydowa odmiana rzepaku ozimego hodowli LIDEA (dawny Euralis). Zarejestrowana we Francji w 2018 roku

Kategoria:
Opis
Podstawowe informacje

Rok rejestracji

2018

Hodowla

Euralis / LIDEA

Typ odmiany

hybrydowa

Charakterystyka odmiany i morfologia roślin

Wysokość roślin

bardzo wysokie

Odporność na wyleganie

wysoka

MTN

średnia / wysoka

Główne cechy odmiany

Rozwój jesienny

wczesny

Zimotrwałość

wysoka

Rozwój wiosenny

średniowczesny

Kwitnienie

średniopóźne

Termin dojrzewania

średniowczesny

Plon nasion

bardzo wysoki

Zawartość tłuszczu

wysoka

Wymagania glebowe

na każde stanowisko

Odporność na choroby

Sucha zgnilizna kapustnych

9,0

Czerń krzyżowych

bardzo dobra

Zgnilizna twardzikowa

7,0

Szara pleśń

bardzo dobra

Cylindrosporioza

9,0

Charakterystyka odmiany
  • Rzepak ozimy ES CAPELLO łączy wysokie i stabilne plonowanie z wysoką jakością nasion oraz szeroko rozumianą zdrowotnością roślin. Hybrydowa odmiana ES CAPELLO posiada tolerancję na Phomę, czyli suchą zgniliznę kapustnych, a także czerń krzyżowych oraz zgniliznę twardzikową. Rzepak ten dobrze znosi wysoką presję szkodników (np. mszyc)

  • W odmianie rzepaku ozimego ES CAPELLO znajduje się gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma) – gen RLM 7. Gen RLM 7 podczas porażenia rzepaku przez grzyb w specyficzny sposób zabezpiecza roślinę przed chorobą. Patogeny Phomy atakują liście rzepaku, z których przerastają w łodygę. Obecność genu RLM 7 w ES CAPELLO sprawia, że chora tkanka zostaje odcięta od rośliny. Roślina produkuje wokół zarażonej części nekrotyczy pierścień. To uniemożliwia grzybowi przedostanie się do wiązek przewodzących, a więc dalsze porażenie rzepaku

  • Mieszaniec odmiany ES CAPELLO toleruje główne choroby rzepaku ozimego: zgniliznę twardzikową, czerń krzyżowych oraz werticilioza

  • Mieszaniec rzepaku ozimego EURALIS / LIDEA systemu OGURA jest bardzo odporny na osypywanie się nasion ze względu na budowę łuszczyny niezależnie od powodów: nawalnego deszczu lub gradu czy fizjologicznego zaschnięcia rośliny. Łuszczyny rzepaków EURALIS / LIDEA są dość krótkie i odporne na działanie warunków fizycznych. Krótsze łuszczyny rzepaku to większa odporność na pękanie

  • Wysoka zawartość zawartość tłuszczu w nasionach rzepaku ozimego jest szczególnie ważna dla hodowców. Wysokie zaolejenie pozwala poprawić ekonomikę uprawy, gdy uda się uzyskać dopłatę za surowiec lepszej jakości. ES CAPELLO daje plon najwyższej próby z wysoką zawartością tłuszczu w suchej masie nasion

  • Rośliny rzepaku ozimego ES CAPELLO są wysokie, ale bez wyraźnej tendencji do wylegania, co ułatwia przeprowadzanie zabiegów ochronnych, a potem zbiór. Odmiana rzepaku ozimego ES CAPELLO należy do odmian o wysokich roślinach

  • Rzepak buduje plon głównie na odgałęzieniach bocznych, dlatego nie należy drastycznie zwiększać normy wysiewu ponad zalecaną górną granicę

  • Termin dojrzewania rzepaku ES CAPELLO określony został jako średniowczesny

es_capello_wykres

Plonowanie odmiany ES CAPELLO w odniesieniu do wzorców w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU w 2019 roku wyrażone w procentach wzorca oraz w dt/ha. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów opublikowanych przez hodowcę (http://www.euralis.pl)

Jesteś zainteresowany zakupem odmiany ES CAPELLO?
Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Wojciech Lisiak
Dyrektor Działu Nasiennego
tel. 512 161 837
w.lisiak@lechpol-szubin.pl
Iwona Wika
Wicedyrektor Działu Nasiennego
tel. 608 531 244
i.wika@lechpol-szubin.pl