JAZZIE

Awangarda w rzepaku

RZEPAK OZIMY

JAZZIE to hybrydowa odmiana rzepaku ozimego z francuskiej hodowli Rapsodie S.A.S o wyjątkowej stabilności plonowania

Kategoria:
Opis
Podstawowe informacje

Rok rejestracji

2020

Hodowla

Rapsodie S.A.S

Typ odmiany

hybrydowa

Charakterystyka odmiany i morfologia roślin

Wysokość roślin

wysokie

Odporność na wyleganie

dobra

MTN

średnia

Główne cechy odmiany

Rozwój jesienny

wczesny

Zimotrwałość

wysoka

Rozwój wiosenny

wczesny

Kwitnienie

średniowczesne / wczesne

Termin dojrzewania

średniowczesny / wczesny

Plon nasion

wysoki

Zawartość tłuszczu

średnia

Wymagania glebowe

wszystkie typy gleb

Odporność na choroby

Sucha zgnilizna kapustnych

8,0

Czerń krzyżowych

brak danych

Zgnilizna twardzikowa

7,0

Szara pleśń

brak danych

Cylindrosporioza

dobra

Verticilioza

8,0

Charakterystyka odmiany
  • Rzepak ozimy JAZZIE to odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania zarejestrowana w Katalogu Europejskim w 2020 roku (we Włoszech i w Wielkiej Brytanii)

  • Odmiana rzepaku ozimego JAZZIE wyróżnia się bardzo dobrym wigorem powschodowym

  • Doskonale nadaje się do uprawy na wszystkich typach gleb

  • Charakteryzuje się bardzo szybkim restartem po zimie z tendencją do elongancji szyjki korzeniowej

  • Termin kwitnienia i pełnej dojrzałości oceniany jest jako średniowczesny / wczesny, co pozwala na relatywnie szybki zbiór

  • Bardzo dobra odporność na suchą zgniliznę kapustnych (8,0) zgniliznę twardzikową (7,0) oraz Verticiliozę (8,0)

  • Rośliny są wysokie i wykazują dobrą odporność na wyleganie

wykres_JAZZIE

Plonowanie odmiany JAZZIE w odniesieniu do wzorca w badaniach UE 2020 wyrażone w procentach wzorca. Wyniki z 76 lokalizacji. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów nadesłanych przez hodowcę