DK EXCITED

Nowy poziom bezpieczeństwa uprawy

RZEPAK OZIMY

Pierwsza odmiana marki DEKALB z tolerancją na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). DK EXCITED została wyznaczona na odmianę wzorcową COBORU

Kategoria:
Opis
Podstawowe informacje

Rok rejestracji

2020

Hodowla

Dekalb

Typ odmiany

hybrydowa

Charakterystyka odmiany i morfologia roślin

Wysokość roślin

średniowysokie

Odporność na wyleganie

wysoka

MTN

brak danych

Główne cechy odmiany

Rozwój jesienny

wczesny

Zimotrwałość

bardzo wysoka

Rozwój wiosenny

średniowczesny

Kwitnienie

średniowczesne

Termin dojrzewania

średniowczesny

Plon nasion

bardzo wysoki

Zawartość tłuszczu

bardzo wysoka

Wymagania glebowe

na każde stanowisko

Odporność na choroby

Sucha zgnilizna kapustnych

bardzo dobra

Czerń krzyżowych

7,1

Zgnilizna twardzikowa

bardzo dobra

Szara pleśń

brak danych

Cylindrosporioza

brak danych

Charakterystyka odmiany
  • DK EXCITED – najnowsza, wysoko plonująca klasyczna odmiana hybrydowa

  • Tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy

  • Posiada podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn oraz osypywanie się nasion

  • Dzięki doskonałemu wigorowi jesiennemu, DK EXCITED lepiej znosi ataki szkodników: pchełki, śmietki kapuścianej czy gnatarza rzepakowca

  • Mała elongacja przed zimą zapewnia roślinom bardzo dobrą zimotrwałość

  • Jest to odmiana średniowczesna we wznawianiu wegetacji na wiosnę, w kwitnieniu wczesna i średniowczesna w dojrzewaniu. Nie wylega

  • Wysoki potencjał plonowania połączony z bardzo wysoką zawartością tłuszczu w nasionach tej odmiany, został potwierdzony na polach
    w całej Europie

wykres_rzepak_DK_EXCITED

Plonowanie odmiany DK EXCITED w odniesieniu do wzorców w doświadczeniach
porejestrowych COBORU w 2020 roku wyrażone w procentach wzorca. Źródło:
opracowanie własne na podstawie materiałów opublikowanych przez COBORU (http://www.coboru.pl/DR/porownanieodmian.aspx)