CONDOR

Rzepak nowej generacji

RZEPAK OZIMY

Odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2021 r. Posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz odporność na suchą zgniliznę kapustnych – RLM 7.

Kategoria:
Opis
Podstawowe informacje

Rok rejestracji

2021

Hodowla

Rapool

Typ odmiany

hybrydowa

Charakterystyka odmiany i morfologia roślin

Wysokość roślin

średnie

Odporność na wyleganie

bardzo dobra

MTN

ok. 5 g

Główne cechy odmiany

Rozwój jesienny

średni

Zimotrwałość

bardzo wysoka

Rozwój wiosenny

wczesny

Kwitnienie

średniopóźne

Termin dojrzewania

średniowczesny

Plon nasion

wysoki

Zawartość tłuszczu

bardzo wysoka

Wymagania glebowe

średnie i dobre gleby

Odporność na choroby

Sucha zgnilizna kapustnych

bardzo dobra

Czerń krzyżowych

wysoka

Zgnilizna twardzikowa

bardzo dobra

Cylindrosporioza

brak danych

Charakterystyka odmiany
  • Condor F1 to wyjątkowa odmiana rzepaku najnowszej generacji – mieszaniec z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuVY). Został zarejestrowany zaledwie po dwóch latach badań

  • Jest idealną odmianą pod względem kompozycji dwóch cech – odporności wirusowej – posiada gen odporności na żółtaczkę TuVY i odporności grzybowej – posiada gen odporności RLM 7, który stanowi doskonałe zabezpieczenie przed zgnilizna kapustnych

  • Wyróżnia się bardzo stabilnym plonowaniem w latach 2019 – 2020

  • Bardzo wysoka odporność na choroby

  • Bardzo wysoka zawartość tłuszczu surowego 42,3% – trzeci najlepszy wynik w badaniach lat 2019 – 2020

  • Wysoka zimnotrwałość, średniopóźna w kwitnieniu i średniowczesna w dojrzewaniu

    Stabilne plonowanie w latach 2019 – 2020 112% wzorca

wykres_rzepak_ozimy_CONDOR

Plonowanie odmiany CONDOR w odniesieniu do wzorców w doświadczeniach porejestrowych COBORU w 2021 wyrażone w procentach wzorca. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów opublikowanych przez COBORU (https://coboru.gov.pl/pdo/porownanieodmian)