ORINOKO

Plon, zdrowotność, odporność na porastanie!

PSZENŻYTO OZIME

Jedna z czołowych odmian w segmencie pszenżyt krótkosłomych. Rewelacyjna zimotrwałość i odporność na choroby

Kategoria:
Opis
Podstawowe informacje

Rok rejestracji

2017

Hodowla

Danko

Typ

krótkosłome

Morfologia roślin (9-B. WYSOKA)

Wysokość roślin [cm]

107

Odporność na wylegnie

7,7

MTN [g]

49,7

Właściwości plonotwórcze

Plon ziarna a1 [% wzorca]

94

Plon ziarna a2 [% wzorca]

97

Odporność na choroby
Choroby podstawy źdźbła
Mącznika prawdziwy
Rdza brunatna
Septorioza liści
Septorioza plew
Fuzarioza kłosów
Rynchosporioza
Pleśń śniegowa
Mrozoodporoność
Charakterystyka odmiany
  • Pszenżyto ORINOKO to bardzo plenna odmiana hodowli DANKO zarejestrowana w 2017 roku

  • Poza Polską uzyskuje bardzo dobre wyniki plonowania w wielu państwach Europy

  • Przeznaczone do uprawy na glebach średniej jakości w technologii średniointensywnej i intensywnej

  • Pszenżyto ORINOKO charakteryzuje się rewelacyjną odpornością na choroby, w szczególności na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, rdzę brunatną i żółtą oraz choroby podstawy źdźbła

  • Posiada bardzo dobrą zimotrwałość – 6,0

  • Jest to odmiana o skróconym źdźble i wysokiej odporności na wyleganie

  • Wykazuje się jedną z najwyższych odporności na porastanie ziarna w kłosie

  • Ziarno grube o wysokiej gęstości i bardzo dobrym wyrównaniu

  • Duża zdolność krzewienia pozwala na znaczne obniżenie kosztów siewu

  • Zalecana norma wysiewu w warunkach optymalnych to 250-300 kiełkujących ziaren/m2, tj. ca.140-170 kg/ha

wykres_pszenzyto_ozime_ORINOKO

Plonowanie odmiany ORINOKO w 2020 roku w porównaniu do wzorca na poziomach agrotechniki a1 i a2 wyrażone w procentach wzorca. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów opublikowanych przez COBORU (https://coboru.gov.pl/pdo/porownanieodmian)