DKC 3474

Duża biomasa, bardzo dobre parametry

FAO 240-250

Kukurydza DKC 3474 to mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania na kiszonkę z możliwością uprawy na ziarno

Kategoria:
Opis
Zastosowanie odmiany
ziarno_tak-1024x1024
biogaz_tak-1024x1024
kiszonka_tak-1024x1024
ccm_tak-1024x1024
bioetanol_tak-1024x1024
grys_tak-1024x1024
Podstawowe informacje

Rok rejestracji

2018

Hodowla

Dekalb

Typ mieszańca

pojedynczy (SC)

Wykorzystanie

kiszonka, ziarno

Typ ziarna

flint / dent

Charakterystyka odmiany i morfologia roślin

Wigor wiosenny

bardzo dobry

Odporność na wyleganie

bardzo wysoka

Stay green

3/3

Wysokość roślin [cm]

wysokie

Wysokość osadzenia kolby [cm]

średniowysoka

MTN [g]

300-320

Liczba rzędów w kolbie

16-18

Liczba ziaren w rzędzie

32-36

Wymagania glebowe

średnie i dobre gleby

Zalecana obsada [szt./ha]

Ziarno

75 000 - 85 000

Kiszonka

80 000 - 90 000

Opis odmiany
  • DKC 3474 charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem początkowym

  • Wytwarza wysokie i zdrowe rośliny o silnych łodygach i obfitym ulistnieniu

  • Wykazuje wysoką tolerancję na wyleganie łodygowe i korzeniowe

  • Charakteryzuje się wysokim plonem ogólnym suchej masy i bardzo dobrymi parametrami jakościowymi kiszonki, tj. wysoką zawartością skrobi i bardzo dobrą strawnością włókna

  • Poleca się ją do uprawy na glebach średnich, dobrych i bardzo dobrych na obszarze całej Polski

  • Kolba typu fix

wykres_DKC3474

Plon ogólny świeżej masy DKC 3474 na tle wzorca wyrażony w procentach. Badania rozpoznawcze COBORU 2021. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez hodowcę