KADORE

Król jest tylko jeden!

RZEPAK OZIMY

Liniowa odmiana francuskiej hodowli MOMONT, reprezentowana w Polsce przez firmę KWS, zarejestrowana w 2005 roku

Kategoria:
Opis
Podstawowe informacje

Rok rejestracji

2005

Hodowla

KWS

Typ odmiany

populacyjna

Charakterystyka odmiany i morfologia roślin

Wysokość roślin

średnie

Odporność na wyleganie

bardzo wysoka

MTN [g]

5,0

Główne cechy odmiany

Rozwój jesienny

średniopóźny / późny

Zimotrwałość

bardzo wysoka

Rozwój wiosenny

bardzo późny

Kwitnienie

średniopóźne

Termin dojrzewania

wczesny

Plon nasion

bardzo wysoki

Zawartość tłuszczu

średniowysoka

Wymagania glebowe

dobre stanowiska rzepakowe

Odporność na choroby

Sucha zgnilizna kapustnych

7,5

Czerń krzyżowych

brak danych

Zgnilizna twardzikowa

5,0

Szara pleśń

6,5

Cylindrosporioza

7,5

Charakterystyka odmiany
  • KADORE to odmiana doskonała do wczesnego (ewentualnie średniowczesnego) siewu – nie strzela w pęd główny przed zimą. Wczesny siew i długi okres jesiennego rozwoju powodują, że KADORE precyzyjnie kształtuje rozetę i w odpowiedniej fazie wchodzi w proces zimowania. Takie przygotowanie do spoczynku zimowego zapewnia roślinom doskonałą zimotrwałość, która została potwierdzona zimą 2015/2016, kiedy m.in. w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano kilka dni z bardzo niską temperaturą powietrza sięgajacą -21°C – bez pokrywy śnieżnej!

  • Odmianę tę od wielu lat wyróżnia niezwykła wierność plonowania potwierdzona w praktyce na tysiącach hektarów pól produkcyjnych

  • Rzepak KADORE plonuje bardzo dobrze na obszarze całego kraju, a szczególnie wysoko na kompleksach glebowych typowo przeznaczonych pod produkcję rzepaków. W sezonie 2015/2016, pomimo bardzo niekorzystnego przebiegu pogody zimą, KADORE osiągnał plon 122% wzorca (wewnętrzne badania P.W. lechpol sp. z o.o., przeprowadzone na poletkach doświadczalnych w Grocholinie gmina Kcynia, województwo kujawsko-pomorskie, średnia ze wszystkich odmian przy wilgotności 9%)

  • KADORE posiada rośliny o mocnych łodygach, dzięki czemu jest bardzo odporny na wyleganie. Ponadto niska biomasa zapewnia oszczędny i szybki zbiór oraz równomierny rozwój łanu, co gwarantuje wyrównane dojrzewanie

  • Późny okres rozwoju wiosennego sprawia, że KADORE kwitnie w późniejszym terminie, co niweluje ryzyko negatywnego wpływu wczesnowiosennych przymrozków. Natomiast okres dojrzałości technologicznej określany jest na wczesny

  • KADORE charakteryzuje się bardzo wysoką masą tysiąca nasion (5,0-6,0 g) i średnim poziomem zaolejenia (ok. 42-43% s.m.)

  • Reprezentuje bardzo wysoki profil zdrowotnościowy. Wykazuje szczególnie niską podatność na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma lingam), najważniejszą chorobę w naszym kraju oraz cylindrosporiozę. Dobrze reaguje na skracanie triazolami

  • Zalecana norma wysiewu: 40-70 szt./m2. Wskazana jest niższa obsada roślin na jednostce powierzchni, co w określonych warunkach siedliskowych może podnieść poziom plonowania

  • Odmiana polecana do intensywnej technologii uprawy na glebach dobrych i bardzo dobrych, toleruje również mozaiki, ale ograniczeniem jest ewentualny brak wody

  • KADORE nadaje się znakomicie do siewów w pierwszej dekadzie sierpnia

wykres_kadore

Plonowanie odmiany KADORE na poletkach doświadczalnych P.W. lechpol sp. z o.o. w Grocholinie w latach 2014-2018 w stosunku do wzorca, wyrażone w procentach wzorca. Wzorzec stanowi średnia z plonowania wszystkich badanych odmian przy wilgotności 9%. Źródło: opracowanie własne