rzepak_ozimy_populacyjny_i_hybrydowy

Rzepak ozimy – jaki siać? Hybrydowy czy populacyjny?

Kilka słów o rzepaku

Rzepak (Brassica napus L. var. napus). „Jedna z najważniejszych roślin w tej grupie roślin uprawnych. Z nasion uzyskuje się olej jadalny (olej rzepakowy), z niego wytwarza się margarynę i inne tłuszcze kuchenne. Tłuszcz uzyskuje się głównie przez tłoczenie wstępnie zmiażdżonych nasion zimnych lub podgrzanych w prasach ślimakowych lub walcowych, a także ekstrahuje się za pomocą różnych rozpuszczalników. Otrzymany olej ma zabarwienie ciemnożółte, po rafinacji – jasnożółte. Jest to olej nieschnący zawierający głównie kwas oleinowy i linolowy. Współczesne odmiany praktycznie nie zawierają kwasu erukowego. Używany do celów spożywczych olej musi być dezodoryzowany” (źródło: https://pl.wikipedia.org/). Termin siewu w Polsce (w zależności od rejon) przypada na okres pomiędzy 5 a 25 sierpnia. Rzepaki ozime dzielą się na dwie grupy: na odmiany hybrydowe oraz populacyjne. Czym się różnią i które warto wybrać do swojego gospodarstwa? W tym krótkim tekście postaramy się przybliżyć to zagadnienie.

Populacyjne odmiany rzepaku ozimego (nazywane też liniowymi lub „liniówkami”)

Odmiany populacyjne charakteryzują się niewątpliwie niższą ceną niż odmiany hybrydowe, wysoką stabilnością w plonowaniu oraz możliwością wczesnego siania. Są ponadto bardzo dobrym rozwiązaniem w regionach o mniej intensywnej produkcji. Natomiast wśród wad należałoby wymienić: niższy potencjał plonotwórczy, niższą tolerancję na opóźnione zasiewy, posiadają słabszy system korzeniowy. Co ciekawe światowe rekordy wydajności były bite na odmianach populacyjnych, tak jak na przykład Tim Lamyman, który uzyskał rekordowy plon rzepaku na poziomie 6,7 t/ha z odmianą populacyjną PIKTOGRAM (źródło: https://www.tygodnik-rolniczy.pl/).

Rzepak ozimy UNIWERSUM

UNIWERSUM

kadore_kws_opakowanie

KADORE

Hybrydowe odmiany rzepaku ozimego (nazywane „hybrydami”)

Z kolei odmiany hybrydowe rzepaku cechują się tolerancją na opóźnione siewy, dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, wysokim potencjałem plonotwórczym, szybkim rozwojem początkowym i efektem heterozji. Rzepaki hybrydowe wysoko plonują na dobrych stanowiskach, ale nadają się też do uprawy na glebach suchych i mniej zasobnych. Jedyną ich wadą jest relatywnie wysoka cena.

kadore_kws_opakowanie

KWS GRANOS

rzepak_ozimy_CONDOR_Rapool

CONDOR

rzepak_ozimy_JAZZIE

JAZZIE

rzepak_ozimy_lg_angelico_limagrain

LG ANGELICO

dekalb_monsanto_bayer_rzepak_opakowanie

DK EXCITED

dekalb_monsanto_bayer_rzepak_opakowanie

DK EXPRESSION

lidea_rzepak_ES_CAPELLO_opakowanie

ES CAPELLO

promocja_tankuj_z_es_capello

Kup nasiona rzepaku i „TANKUJ Z ES CAPELLO”

Za zakup nasion odmiany ES CAPELLO otrzymasz od Lidea kartę paliwową na stacje Orlen.

za 3 js. = 120 zł na karcie


za 6 js. = 240 zł na karcie


za 9 js. = 360 zł na karcie


za 12 js. = 480 zł na karcie

Aby skorzystać z promocji wystarczy:

 1. Skontaktować się z przedstawicielem regionalnym. Kontakt znajdziesz na okładce katalogu lub TUTAJ
 2. Zadeklarować zakup nasion ES Capello, ES Capello Protect bądź ES Capello Symbio na specjalnym druku. Od ręki otrzymasz kartę.
 3. Kup nasiona i prześlij e-mailem fakturę, a Lidea aktywuje Twoją kartę.

REGULAMIN PROMOCJI

nowa_linia_produkcyjna_kwalifikowany_materiał_siewny_nasiona_pro

Nowa kompletna linia do pakowania i paletyzacji kwalifikowanego materiału siewnego

Z przyjemnością informujemy o kolejnej zrealizowanej inwestycji. Tym razem zmodernizowaliśmy naszą linię przygotowującą kwalifikowany materiał siewny NASIONA PRO. Realizacja obejmowała:

 1. Automatyczna waga podzbiornikowa – Zakres ważenia od 1-50kg
 2. Automatyczny system zaszywający ALIMA z wprowadzeniem worka pod zaszycie
 3. Transporter do worków z taśmą modułową
 4. System zmiany kierunku worka
 5. Paletyzator kartezjański

Realizacja: https://www.alimapack.pl/

kukurydza_B2857_najlepsza__COBORU_2021

Mamy to! Kukurydza B2857B nr 1 na ziarno w COBORU/PZPK (CCA) 2021!

W najnowszych wynikach badań rozpoznawczych przeprowadzanych przez COBORU i PZPK nasza odmiana kukurydzy B2857B (FAO 250 na ziarno i kiszonkę) z hodowli Brevant (genetyka Pioneer) uzyskała najwyższy plon ziarna wśród odmian średniowczesnych! Odmiana B2857B to mieszaniec uniwersalny o bardzo wysokim potencjale plonowania potwierdzonym oficjalnymi wynikami w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU/PZPK 2021 (CCA), gdzie uzyskała uzyskała 109% wzorca (średni plon tej odmiany przy wilgotności 14% ze wszystkich stacji badawczych w kraju wyniósł 142,2 dt/ha!). Ta najlepsza wg tegorocznych wyników COBORU odmiana kukurydzy posiada bardzo dobry wzrost początkowy i dobrą tolerancję na chłody. Generuje rośliny średniowysokie, odporne na wyleganie. Daje dobre plony strawnej kiszonki, o wysokiej zawartości skrobi. Ponadprzeciętny stay green. Duży udział ziarna w kiszonce. Doskonale znosi okresowe niedobory wody. Ziarno dobrze oddaje wodę.

Więcej informacji o tej odmianie TUTAJ

wybor_odmiany_kukurydzy

3 proste kroki do wyboru optymalnej odmiany kukurydzy

Analiza warunków środowiskowych

 • Klasa bonitacyjna gleb, a co za tym idzie zasobność w poszczególne składniki pokarmowe, pH, dostępna woda, ewentualna podatność na osuszanie czy wychładzanie
 • Ilość ciepła dostępnego w czasie wegetacji – suma temperatur efektywnych, która jest notowana na danym terenie za wielolecia
 • Występujące na przestrzeni lat patogeny i szkodniki oraz inne czynniki stresowe

Analiza kwestii technicznych

 • Szerokość okna żniwnego i techniczne możliwości zbioru
 • Zakładana intensywność nawożenia
 • Skład paszy objętościowej w przypadku produkcji w celu skarmiania zwierząt hodowlanych
 • Analiza przydatności danej odmiany pod kątem określonego przeznaczenia (ziarno, grys, kiszonka, biogaz, bioetanol, CCM)
 • Planowany płodozmian i terminy siewu roślin następczych

Dobór optymalnej wczesności

 • Optymalna liczba FAO stanowi kompromis pomiędzy najwyższą wydajnością a możliwością uzyskania plonu o jak najniższej wilgotności
 • Aby ograniczyć ryzyko zbyt wysokiej wilgotności ziarna przy zbiorach, wcześność odmiany powinna mieścić się w wartościach granicznych przewidzianych dla danego rejonu uprawy

lechpol_dystrybutor_rzepaku_dekalb_bayer

Lechpol dystrybutorem rzepaku ozimego DEKALB

Z nieskrywaną duma i satysfakcją informujemy, że firma Lechpol Sp. z o. o. została dystrybutorem materiału siewnego rzepaku ozimego marki DEKALB (Bayer). Jako firma kompleksowo zaopatrująca klientów w środki do produkcji rolnej zawsze dbamy o ich wysoką jakość. Gwarancją tej jakości z pewnością jest współpraca z czołową hodowlą na świecie. Efektem tej kooperacji będzie wzbogacenie naszej oferty rzepaku ozimego o takie odmiany, jak: DK EXCITED, DK EXPECTATION, DK EXIMA, DK IMMORTAL, DK IMPRESSION, DK PLASMA, DK SEQUEL

rzepak_ozimy_nawozenie_fosforem_dolistnie

Czas na perfekcyjne rozwinięty łan rzepaku już jesienią!

Fosfor to jeden z kluczowych makroelementów niezbędnych do prawidłowego budowania fundament pod przyszły plon rzepaku jesienią. Odpowiada za prawidłowe rozwój systemu korzeniowego, a dobrze rozwinięty system korzeniowy zapewnia lepszą zimotrwałość roślin, a także dostępność wody i składników pokarmowych, przez co rośliny są lepiej odżywione i mniej wrażliwe na suszę.

Warto pamiętać, że przyswajalność fosforu jest zależna od uregulowanego pH. W środowisku kwaśnym lub zasadowym fosfor przechodzi w formy nierozpuszczalne i nie przyswajalne, których rośliny nie są w stanie pobrać. Dlatego z uwagą należy podejść do wyboru nawozu fosforowego. Te słabo rozpuszczalne nie są zalecane pod rzepak, gdyż spowolnione uwalnianie z nich fosforu może doprowadzić do poważnych niedoborów tego składnika w roślinie. Również obniżającą się jesienią temperatury wpływa na słabsze pobieranie fosforu. Decydując się na dolistne nawożenie fosforem, warto pamiętać iż współczynnik wykorzystania fosforu z nawozów doglebowych jest dużo niższy niż w przypadku potasu i azotu. Jest on tym niższy im pH gleby jest dalsze od optymalnego.

Ograniczenie pobierania fosforu skutkuje pojawianiem się fizjologicznych objawów niedoboru, które uwidaczniające się poprzez zahamowanie wzrostu i rozwoju, charakterystyczne przebarwienie się blaszki liściowej oraz obniżenie odporności na mróz i zwiększenie podatności na choroby. Istotne jest więc, aby w strategii nawożenia rzepaku ozimego uwzględnić pozakorzeniowe nawożenie roślin tym makroskładnikiem. PERFEKTPHOS to efektywne wykorzystanie fosforu w warunkach stresowych oraz szybsze pobieranie przez roślinę. W przypadku rzepaku ozimego dokarmianie dolistne fosforem uważa się jako podstawowy zabieg agrotechniczny. PERFEKTPHOS wpływa na stymulacje rozwoju systemu korzeniowego i szyjki korzeniowej. Wspomaga również gromadzenie substancji zapasowych oraz zwiększa odporność rzepaku na wymarzanie i inne stresy. Wysoka koncentracja fosfor w formie polifosoranu amony zawartego w PERFEKTPHOS zapewnia stabilność tego składnika oraz lepsze jego pobieranie przez roślinę.

PERFEKTPHOS
składnikzawartość [%]
azot całkowity (N)10
azot amonowy (N-NH4)10
pięciotlenek fosforu (P2O5)40
tlenek potasu (K2O)10

ZAPAMIĘTAJ! Fosfor to makroskładnik, którego rola w prawidłowym jesiennym rozwoju rzepaku jest nie do przecenienia. Prawidłowy rozwój systemu korzeniowego i prawidłowe pobieranie innych składników pokarmowych – to zadania dla fosforu. Fosfor razem z mikroskładnikami pełni kluczową rolę w tworzeniu rozety rzepaku i jego przezimowaniu. Warto wiedzieć, że wszelkie błędy  i zaniechania, które zostaną popełnione w jesiennym nawożeniu rzepaku są już nie do nadrobienia wiosną.

uprawatermin zabiegudawka zalecana [l/ha]
kukurydzafaza 4-6 liści2-4
7-10 dni po pierwszym zabiegu2-4
rzepakjesienią: faza 4-7 liści2-4
wiosną: po ruszeniu wegetacji2-4
burak cukrowyfaza 4-6 liści3-5
przed zakryciem międzyrzędzi3-5
ziemniakprzed kwitnieniem2x3
zbożajesienią: początek krzewienia2-4
wiosną: do fazy kłoszenia2-4
warzywa gruntowe2-3 tyg. po wschodach4-8
2 opryski co 10-14 dni4-8
rośliny strączkoweprzed kwitnieniem3-4
po kwitnieniu3-4
rzepak_ozimy_system_korzeniowy_nawozenie_dolistne

3 formy azotu – nie z przypadku, lecz rozsądku

Azot to główny składnik pokarmowy, który jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie rzepaku do zimy. Jednak jesienią należy nawozić nim z umiarem i unikać przenawożenia tym składnikiem. Zbyt duże ilość azotu w okresie jesiennym powoduje przyspieszony wzrost roślin, wybujałość i wyniosły pąka wierzchołkowy, a z kolei w przypadku niedoboru tego makroskładnika rośliny nie osiągają odpowiedniej fazy rozwojowej przed zimowaniem.

Perfekcyjnym rozwiązaniem jest PERFEKTMAKRO, który zawiera 3 formy azotu, dzięki czemu nie przyspiesza wzrostu rośliny, zapobiega nadmiernemu „wybujaniu” łanu. Takie łany zwykle wyczerpują azot z gleby, a przy długiej wegetacji jesiennej można obserwować nadmierne rozcieńczenie tego składnika w roślinach, co ujemnie wpływa na proces tworzenia zawiązków plonotwórczych. PERFEKTMAKRO to optymalne wyniesienia pąka wierzchołkowego rzepaku, zmniejszenie zawartość wody w roślinie, co za tym idzie – zwiększenie mrozoodporności.  Warto pamiętać, aby nawożenie dolistne azotem połączyć z nawożeniem innymi ważnymi makro- i mikroskładnikami. Gdyż słabo rozwinięte rośliny posiadają również słaby system korzeniowy, a co za tym idzie wymagają wspomagania wszystkimi składnikami pokarmowymi.

PERFEKTMAKRO
składnikzawartość [%]
azot całkowity (N)20
azot azotanowy (N-NO3)3,7
azot amonowy (N-NH4)2,0
azot amidowy (N-NH2)14,3
pięciotlenek fosforu (P2O5)20
tlenek potasu (K2O)20
bor (B)0,03
miedź (Cu)0,03
żelazo (Fe)0,1
mangan (Mn)
0,1
molibden (Mo)0,01
cynk (Zn)0,05

PERFEKTMAKRO to wyjątkowy nawóz, którego siłą skuteczności jest formuła synergii makro- i mikroskładników. Efekt synergii to działanie grupowe, które jest wielokrotnie skuteczniejsze niż działanie pojedynczych składników. Odpowiednio skomponowana zawartość mikroskładników w nawozie PERFEKTMAKRO poprawia kondycję i wigor rzepaków. Nawożenie dolistne PERFEKTMAKRO stosujemy szczególnie w sytuacji, kiedy pojawią się na rzepaku objawy niedoboru oraz kiedy w łanie obserwujemy rośliny nierówne ze słabym tempem wzrostu. Nawożenie dolistne PERFEKTMAKRO ma pierwszeństwo w sytuacji, gdy objawy niedoboru występują w późniejszym okresie jesiennej wegetacji rzepaku. Wówczas wskazane są szybko dostępne makro- i mikroskładniki, które z jednej strony korzystnie wpływa na odżywienie roślin, a z drugiej nie stanowi zagrożenie dla prawidłowego ich przygotowania do zimy.

ZAPAMIĘTAJ! Tylko rośliny odpowiednio rozwinięte, zdrowe i prawidłowo odżywione (zarówno makro-  i mikroskładnikami) są wstanie dobrze przezimować i wykształcić wiosną dostateczną liczbę rozgałęzień, kwiatów i łuszczyn, a więc zapewnić satysfakcjonujący plon nasion.

uprawatermin zabiegudawka zalecana [kg/ha]
zbożajesienią: od fazy 3 liści2-3
wiosną: pełnia krzewienia2-3
strzelanie w źdźbło2-3
rzepakjesienią: faza 4-6 liści2-4
wiosną: po ruszeniu wegetacji3
faza zielonego pąka2-3
buraki cukrowefaza 4-6 liści3
przed zwarciem międzyrzędzi3
kukurydzafaza 5-6 liści3-4
ziemniakiprzed kwitnieniem 2 zabiegi2-4
słonecznikfaza 4-6 liści2
owoce ziarnkowepo kwitnieniu2-3
owoce pestkowepo kwitnieniu2-4
owoce jagodoweprzed kwitnieniem, po kwitnieniu oraz po zbiorach3-4
truskawkiprzed kwitnieniem i po owocowaniu2-5
pomidorypo wysadzeniu do gruntu2-5
słodka paprykapo wysadzeniu do gruntu2-5
warzywa kapustnepo wysadzeniu rozsady3-5
warzywa korzenioweod 10 liści3-5
warzywa cebuloweod 6 liści2-4
nawożenie_dolistne_w_rzepaku

Zadbaj o perfekcyjne odżywienie rzepaku ozimego z Linią Perfekt

Perfekcyjnie odżywiony rzepaku w okresie jesiennym i jego prawidłowy rozwój to klucz do wysokiego poziomu plonowania i jego zimotrwałości. Dlaczego to jest takie ważne? Prawidłowo odżywiony rzepak, to prawidłowo zbudowany fundament pod przyszły plon, a także dobra zimotrwałością. Stąd też, co roku plantatorzy poszukują nowych rozwiązań w nawożeniu rzepaku ozimego. Związane jest to z nasilającym się występowaniem niekorzystnych zjawisk pogodowych w trakcie jesiennej wegetacji i zimowania, które często powodują znaczne straty. Trzeba zaznaczyć, że potencjalny plon i przygotowanie do bezpiecznego zimowania są w dużej mierze zależne od właściwego pokroju rzepaku przed zimą. Krótkie dni i spadki temperatur, to tylko jedne z wielu czynników ograniczających dostępność składników pokarmowych z gleby i tym samym zakłócające prawidłowy rozwój rzepaku.  Prawidłowo odżywiony rzepak przed zimą znajduje się w fazie rozwojowej – co najmniej 8-10 liści (odpowiednio duża masa wegetatywna), o szyjka korzeniowa osiąga grubość 0,8-1 cm.

PERFEKTMIKRO
PERFEKTPHOS
PERFEKTCaN
PERFEKTMAKRO
FYLLOTON

Jesienny rozwój rzepaku zależy od szeregu czynników, jednak jednym z najważniejszym jest odpowiednie nawożenie makro- i mikroskładnikami. W tym miejscu warto przypomnieć, że rzepak ozimy zalicza się do roślin o bardzo dużych potrzebach pokarmowych. Przyjmuje się, że przy plonie nasion na poziomie 4 t/ha pobiera on średnio: 240 kg N, 120 kg P2O5, 320 kg K2O, 32 kg Mg i 60 kg S oraz znaczne ilości mikroelementów. Oczywiście tylko część tego pobrania przypada na jesień.

Czy warto stosować nawozy dolistne jesienią?

Nawozy dolistne z Linii Perfekt stosowane w okresie jesiennym stymulują prawidłowe wykształcenie ważnych elementów struktury plonu i przezimowanie rzepaku.

 • poprawiają zdrowotność roślin
 • zwiększają odporność na stresy
 • zaopatrują w składniki pokarmowe niezależnie od czynników glebowych i atmosferycznych
 • wpływają na właściwy pokrój rzepaku przed zimą
 • stymulują gromadzenie zapasów w systemie korzeniowym i częściach nadziemnych
 • zwiększają mrozoodporność
 • poprawiają zimotrwałość

Stąd kluczowym elementem technologii uprawy rzepaku ozimego jest jego właściwe nawożenie w okresie jesiennym i przygotowanie roślin do zimy. Nawozy dolistne z Linii Perfekt cechuje wysoka koncentracja makro- i mikroskładników dopasowanych do wymagań fizjologicznych rzepaku. Nasze nawozy oparte są o najnowsze rozwiązania nauki i technologii, w szczególności wysokiej klasy chelatów – EDTA, IDHA. Dzięki czemu nasze nawozy są produktami sprawdzonymi i skutecznymi. Zawarte w nawozach mikro- i makroelementy wspomagają rozwój roślin, przeciwdziałają uszkodzeniom mrozowym i poprawiają zimotrwałość, stymulują rozwój systemu korzeniowego, zawierają azot, który nie powoduje nadmiernego wzrostu jesienią, a wiosną zwiększa odporność na stres. Nawożenie dolistne rzepaku jest szczególnie ważne w warunkach stresowych, kiedy występują okresowe zahamowania pobierania składników pokarmowych przez system korzeniowy.

Linia Perfekt

3xP jesienią:

– perfekcyjnie hartuje rzepak

– poprawia zdrowotność i kondycję rzepaku

– precyzyjnie wspomaga rozwój pędów bocznych i organów generatywnych

– przegotowuje rzepak do lepszego zimowania

– przyspiesza regenerację roślin wiosną

ZAPAMIĘTAJ! W okresie jesiennej wegetacji rzepaku należy zadbać o właściwe zahartowane roślin i ich optymalny rozwój, gdyż w tym okresie rzepak programuje swój plon – formowane są zawiązki pędów i kwiatostanów.

rzepak_ozimy_lechpol_pelnia_kwitnienia

Najważniejsze zagadnienia z agrotechniki rzepaku

Optymalny termin siewu
Termin siewu rzepaku jest pierwszym i bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na finalny plon nasion. Decyduje o rozwoju systemu korzeniowego oraz szyjki korzeniowej, które w późniejszych etapach rozwoju są źródłem składników pokarmowych oraz energii. W okresie rozwoju jesiennego rośiny potrzebują właściwej sumy temperatur, długości dnia oraz miejsca rozwoju, aby w odpowiedniej fazie rozwojowej (8-10 liści) wejść w proces zimowania. Optymalny termin siewu rzepaku ozimego różni się w zależności od regionu uprawy w Polsce:

Prawidłowa obsada roślin
Dla osiągnięcia wysokich plonów rzepaku ozimego zakłada się, że obsada po wschodach powinna mieścić się w przedziale 30-40 roślin/m2, uwględniając optymalne nawożenie makro- i mikroelementowe oraz prawidłową agrotechnikę.

 • Odmiany populacyjne: 60 roślin/m2
 • Odmiany hybrydowe: 40 roślin/m2

Obsada roślin jest ściśle skorelowana z późniejszym etapem budowania rozgałęzień bocznych oraz stopniem porażenia roślin przez choroby grzybowe. Należy dążyć do optymalnego stosunku pomiędzy wysokością plonowania roślin a obsadą na m2. Warto pamiętać, że rośliny rzepaku budują sielniejsze rozgałęzienia przy mniejszej obsadzie. Zadbanie o optymalny termin i normę wysiewu wpływa bezpośrednio na prawidłową architekturę łanu, a w konsekwencji na wysoki plon.

Nawożenie oraz ochrona rzepaku
Oprócz podstawowego nawożenia makroelementowego oraz ochrony chemicznej bardzo istotnym elementem innowacyjnej agrotechniki rzepaku jest stosowanie dolistnych mikroelementowych nawozów płynnych oraz preparatów o działaniu biostymulacyjnym. Doskonałym rozwiązaniem jest nowoczesy preparat z gamy produktów Linia Perfekt – Perfektmikro, który stanowi uniwersalny, w pełni schelatyzowany nawóz dolistny. W połączeniu z Basfoliarem® 2.0 36 Extra, Soluborem DF oraz chelatami IDHA: Adob® 2.0 Mn, Adob® 2.0 Zn, Adob® 2.0 Cu w odpowiednich dawkach pokrywa pełne zapotrzebowanie na mikroelementy w uprawie rzepaku.

Środek o działaniu biostymulującym Fylloton to preparat składający się z 19 aminokwasów pochodzenia roślinnego, które w sytuacjach stresowych dostarczają roślinom energię do szybkiej regenracji, co skutecznie pozwala zniwelować potencjalne straty w plonie. Ponadto Fylloton badany jest pod kątem wydzielania lotnych związków organicznych (ang. Volatile Organic Compounds) przez rośliny po jego aplikacji. Celem badań jest stworzenie nowoczesnej technologii ochrony insektycydowej rzepaku w ramach integrowanej ochrony roślin, opartej na preparatach pochodzenia biologicznego.

Wybór odpowiedniej odmiany
Obecnie na ryku nasion jest zarejstrowanych ponad 100 różnych odmian rzepaku ozimego, głównie hodowli zagranicznych. Do roku 2007 w Krajowym Rejstrze Odmian dominowały odmiany populacyjne, natomiast ostatnie lata to zdecydowanie rosnące tendencje oraz ogromny postęp hodowlany wśród odmian hybrydowych. Mając do wyboru tak szeroką paletę wariantów, trudno jest podjąć decyzję i mieć pewność właściwego wyboru. Dlatego tak niezbędne są badania i wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych i rolniczych dla poszczególnych województw. Ważna jest również rola firm dystrybucyjnych, dla których nasiennictwo i fachowe doradztwo jest pasją, i które podejmują trud testowania odmian będących w ich ofercie w licznych doświadczeniach łanowych. Wyniki tych badań stanowią doskonałe źródło informacji znacznie ułatwiającej wybór optymalnej odmiany dla danej lokalizacji.

Dokonując wyboru odmiany, należy zwrócić uwagę na następujące parametry:

 • rozwój jesienny – intensywny i równomierny rozwój jesienny, bez tendencji do “strzelania w pęd główny”
 • rozwój wiosenny – późniejsze ruszanie roślin po zimie niweluje ryzyko “powracających” przymrozków
 • kwitnienie – późniejsze kwitnienie niweluje ryzyko wczesnowiosennych przymrozków
 • odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion – powtarzające się w ostatnich latach liczne gradobicia w okresie pełej dojrzałości technologicznej rzepaku sprawiły, że jest to obecnie bardzo pożądana cecha.
 • zbiór – najwyższą jakość zbieranych nasion zapewniają odmiany, które osiągają wczesny lub średnio wczesny termin dojrzałości technologicznej.